in/uit dienst service

in / uitdienst service

Onze in/uitdienstservice  is  gericht op alle vraagstukken samenhangend met het indienst treden of uitdiensttreden van medewerkers. Ook het pensioneren van medewerkers hoort daarbij. U kunt als werkgevers deze dienstverleniing inkopen zodat u zeker bent dat u voldoet aan de zorgplicht en informatieplicht waar het gaat in overeenstemming met in de wet pensioencommunicatie omschreven ‘life events’

 
informatie
  • Het informeren van nieuwe werknemers over de laatste actuele pensioenontwikkelingen, zijn/haar eigen pensioenregeling, bestaande keuzemogelijkheden en rechten en plichten.
pensioensamenvatting

Het verstrekken  van een pensioensamenvatting aan nieuwe of vertrekkende werknemers waarin de pensioensituatie inzake de huidige regeling wordt toegelicht

hulp bij waardeoverdracht
  • Het informeren van in- en uitdiensttredende werknemers over de mogelijkheden en valkuilen van waardeoverdracht.
hulp bij ‘pensioenshoppen’
  • Het begeleiden en adviseren bij het pensioenaankoopproces voor werknemers die met pensioen gaan. (Pensioenshoppen)
groep nieuwe medewerkers
  • Het verzorgen van periodieke presentaties voor groepen nieuwe werknemers.
management rapportages
  • Het leveren van managementrapportages van de gesprekken.

Uw pensioenzorgplicht bij in – én uitdiensttreding uitbesteden?
Dat kan!
035-2340400 

mailt u liever? klik hier