rol werkgever

uitgebreide zorgplicht voor werkgevers

“Goede begeleiding in het pensioendomein is dan ook een must”

Sinds de  Wet Pensioencommunicatie (gefaseerd ingevoerd tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2017) gelden voor werkgevers belangrijke en nieuwe verplichtingen op het gebied van pensioenen. Voor werkgevers is het uit het perspectief van zorgplicht en goed werkgeverschap van belang goed nota te nemen van deze nieuwe verplichtingen.  

Werkgevers vervullen volgens de Stichting van de Arbeid een “spilfunctie” bij het vergroten van het pensioenbewustzijn bij werknemers.

Ook hebben werkgevers een informatieplicht aan werknemers over de inhoud van de pensioenregeling zoals de toezeggingen, rechten en plichten, aanspraken en dergelijke.
Dit geldt voor alle regelingen, uitgevoerd door een pensioen-fonds, een verzekeraar of een premie pensioeninstelling (PPI).


De werknemers staan in de communicatie centraal. Bijvoorbeeld bij de zogenaamde ´life events´ zoals echtscheiding, ontslag, pensionering, arbeids ongeschiktheid, samenwonen. Oók 
het eerder stoppen met werken, langer doorwerken, deeltijdpensioen, uitruil-pensioen, en de effecten van hoog/laag pensioen, vallen onder de werking van de informatieverplichting.
Het aansprakelijkheidsrisico dat voortvloeit uit de zorgplicht voor werkgevers kan serieuze vormen aannemen.
Immiddels is daarover voldoende jurisprudentie. 
Goede begeleiding in het pensioendomein is dan ook verstandig.

Wet pensioen communicatie 

Het merendeel van de Nederlanders is onvoldoende op de hoogte van zijn inkomenspositie na pensionering. Uit de pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken blijkt dat het pensioenbewustzijn van de Nederlanders laag is. Daarnaast heeft de pensioensector te maken met een gedaald vertrouwen onder de deelnemers.  Het doel van de Wet pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer weet: 

– hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten 
– kan nagaan of dat voldoende is
– zich 
bewust is van de risico’s van het pensioen.  – welke keuzemogelijkheden er zijn.

Bovendien is het bieden van handelingsperspectief een essentieel element bij het bereiken van de pensioendeelnemer.

bron: memorie van toelichting, wet pensioencommunicatie

Uw zorg- en informatieplicht uitbesteden? Dat kan!

035-2340400