advies

Advisering op het snijvlak van arbeidsvoorwaarden en continuïteit

Van alle gangbare arbeidsvoorwaarden is ná het salaris, de pensioenregeling het meest kostbaar en met afstand de meest complexe arbeidsvoorwaarde. Wat is een passende regeling voor u en uw organisatie, voor werkgever en werknemers? Uiteraard beantwoordend aan de eisen van deze tijd én passend naar de toekomst! Lexicon Consultants helpt u met het helder en inzichtelijk maken van de wenselijke regeling én de communicatie naar de werknemers. Ook voor het design van de overoige arbeidsvoorwaarden kunt u bij ons terecht.

werkgeverspensioen, welke regeling past nu bij uw onderneming

van complex naar eenvoud is de trend, maar hoe eenvoudig is eenvoudig? U als werkgever bent verantwoordelijk voor de (collectieve) pensioenregeling van uw werknemers. Lexicon Consultants adviseert u op regelinginhoudelijk gebied van de pensioenregeling, daarbij rekening houdend met de fiscale en juridische kaders.  

Zowel over nieuwe als bestaande pensioenregelingen.

Heeft uw organisatie een bestaande overeenkomst die binnenkort afloopt? Of aan verandering toe is? Een pensioenabonnement dat aan een review toe is?

Neem dan contact met ons op.

Ondernemingsraden (OR)
en pensioen instemmingsrecht

De ondernemingsraad heeft bij veel pensioenvraagstukken een instemmingsrecht. Dat betekent dat de OR moet meebeslissen over deze complexe materie. Ondersteuning van een professional om de OR in staat te stellen bewuste keuzes te maken is daarbij van groot belang.

De professionals van Lexicon hebben ervaring bij de begeleiding van ondernemingsraden. Zowel met training, advisering, het geven van beoordeling van liggend advies als het voeren van onderhandelingen.

 

DGA / ZZP  breder denken voor oplossingen voor de oude dag

Directeuren-grootaandeelhouders en zelfstandig ondernemers

De consultants van Lexicon zijn als geen ander  in staat om degene die een eigen bedrijf heeft of DGA is bij een onderneming te ondersteunen met gericht advies afgestemd op uw unieke situatie.  
of het nu gaat om oplossingen voor zzp in de derde peiler of 

neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak 
035 – 23 40 400

mailt u liever? klik hier!