missie & visie

onze missie & visie

Onze missie is de zorg bij werkgevers uit handen te nemen rondom  het vervullen van de zorgplicht en informatieplicht als het gaat om pensioen. Tegelijkerijd helpen wij werknemers om financieel in conditie te komen door het verschaffen van inzicht. Want immers, inzicht leidt tot actie

Wij vinden het samen met u als werkgever vanuit u pensioenzorgplicht van groot belang dat de pensioendeelnemer actie weet te ondernemende wanneer zij antwoorden krijgt op de volgende vragen:

– hoeveel pensioen kan ik verwachten?
– is dat voldoende?
– welke risico’s zitten aan de
  pensioenvoorziening?
– welke keuzemogelijkheden heb ik? 
– wat zijn voor mij de oplossingen?

 Inzicht is nodig zodat werknemers bewuste keuzes kunnen maken maken voor een hun eigen financiele toekomst

Of het nu gaat om zorg, om hypotheek of pensioen de overheid zorgt er steeds minder voor. Deze veranderingen vraagt van werknemers dat ze zélf voor financiële oplossingen moeten zorgen. Veel werknemers zijn daar nog niet helemaal van doordrongen. Nadenken over hun financiële toekomst, – hoe sta ik er voor? –  en de keuzes die daarbij horen zijn lastig.

Dat begrijpen de Lexicon Consultants heel goed. Financiële zaken regelen is bijna voor niemand zijn of haar lievelingsbezigheid.

Daarom helpt Lexicon Consultants daar graag bij. 
Het is goed om je geldzaken op orde te hebben.

We vergroten het pensioenbewustzijn van uw werknemer en daarmee de financiële zelfstandigheid. Lexicon Consultants doet dat door te informeren, alternatieven te bieden en passend advies te geven.

Daarnaast kunnen wij samen met onze onafhankelijke partners de producten en diensten leveren die voor de meest elementaire zaken in je leven van belang zijn. Of het nu gaat om pensioen, hypotheek of volledige financiële planning.