Fusie & Overname

Fusie & Overname 

Synergievoordelen in human capital

In het proces van fusie en overname speelt niet zelden het synergie-voordeel een rol. Dit voordeel is ook vaak van toepassing op de werkemerspopulatie.

Het is dan ook van belang om in fusie en overnametrajecten naast aandacht voor de cultuursynergie de juiste aandacht te schenken aan uw HRM en de geldenden arbeidsvoorwaarden bij zowel de kopende als de verkopende partij. Niet alleen vóóraf. Dus niet alleen aan het begin van het fusie/overnameproces, zoals bij het Due-Diligence Onderzoek rond werknemers en arbeidsvoorwaarden.

Juist ook ná de ‘nieuwe start’ is die aandacht voor arbeidsvoorwaarden en HRM cruciaal.

Due diligence


Het is een mooie korte Engelse term. Maar wat wordt er met die term  inhoudelijk bedoeld?

Het doel van een Due Diligence onderzoek is een oordeel te vormen over de voordelen, nadelen én de verplichtingen van een voorgenomen aankoop van een onderneming, door alle relevante aspecten van dat aan te kopen bedrijf te onderzoeken. Zowel over het verleden, het heden en een zo’n betrouwbaar mogelijk vooruitzicht op te leveren voor de toekomst.

Hieronder vallen uiteraard ook verplichtingen die voortkomen als gevolg van de over te nemen werknemers en de arbeidsvoorwaarden. Denk maar eens aan de pensioenregeling, de arbeidsongeschikten etcetera

Vliegende start ná fusie of overname
De mate van waarin u er in slaagt om als ‘nieuwe organisatie’ ná fusie of overname een vliegende start te maken, hangt mede af van hoe er met HRM en arbeidsvoorwaarden wordt omgegaan.
Niet alleen vóóraf, bij het Due-Diligence Onderzoek rond personeel en arbeidsvoorwaarden. Juist ook ná de ‘nieuwe start’ is die aandacht voor uw bestaande -én overgenomen – groep werknemers cruciaal. Arbidsvoorwaardenommunicatie
Communicatie over arbeidsvoorwaarden 
Hoe u met – en over – de arbeidsvoorwaarden met de betrokken werknemers communiceert en hoe u de eventuele consequenties helder maakt. U hebt daar direct belang bij. U wilt namelijk dat u uw werknemers optimaal kunt inzetten om uw geformuleerde omzetdoelstelling te behalen. Zonder onrust of onduidelijkheden.

harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van hoe de overname is gestructureerd heeft een fusie of overname gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarde pensioen neemt daarbinnen een bijzondere positie in.
In geval van een fusie/overname wil je als kopende werkgever het liefst de arbeidsvoorwaarden van de eigen werknemers en de overgenomen groep werknemers “harmoniseren”. Wel zo makkelijk, toch? Maar kan dat altijd zomaar? én zo ja? Hoe moet dat dan? Welke wetgeving en regels gelden er?
Zorgvuldigheid is de sleutel

Het goed regelen van arbeidsvoorwaarden bij een fusie of overname is een heel zorgvuldig traject. De pensioenregeling is zo’n arbeidsvoorwaarde. Wanneer er een OR aanwezig dan speelt deze een rol of zelfs de vakbond er in meegenomen én gekend worden. Ook is instemming van de werknemer zelf meestal nodig.
Doorgaans is het pensioen bij fusie of overname complexe materie waar je geen fouten in wilt maken. Om u daarbij te adviseren en te begeleiden kunt u de consultants van Lexicon Consultants inschakelen. Wij staan graag aan uw zijde.
Onze dienstverlening bij fusie en overname
Arbeidsvoorwaarden
– Due Diligence
– Pensioenconsultancy
– Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
– Communicatie over arbeidsvoorwaarden
– Pensioencommunicatie
HR Solutions
– Begeleiding HR tijdens het fusie/overname proces
– HR Strategische consultancy
– HR operationele consultancy
– Adviseren/begeleiden van de ondernemingsraad (OR)

Fusie / overname – 
begeleiding van kop tot staart

Lexicon Consultants biedt u óók de mogelijkheid om het fusie/overname traject van kop tot staart te begeleiden.

Lexicon Consultants heeft haar krachten gebundeld met een juridisch advies- en een strategisch management kantoor.  Het is een 3 trapsraket. Van due dilligence naar opstellen van de overeenkomsten  tot  de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. 

strategisch management

Begeleiding aankoop/verkoop o.a. marktverkenning, strategisch management, Due dilligence, waardebepaling

juridisch advies

juridisch advies o.a. ondernemingsrecht, arbeidsrecht Juridische begeleiding van intentieverklaring tot overname overeenkomst (akte). 

arbeidsvoorwaarden harmonisatie

van begeleiding van de ondernemigsraad  (adviesrecht op grond van artikel 25 lid 1a en lid 1b WOR.) tot en met harmonisatie  van de arbeidsvoorwaarden 

U wilt groeien door fusie of overname?
bel ons 035-2340400

mailt u liever? klik hier!